Invazní druhy >> Projekty, příručky, studie >> příručky, manuály, studie

příručky, manuály, studie

 • Pergl J, et al. 2016. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů. DOI: 10.13140/RG.2.2.22891.13604 ÚvodMonitoringMapování / Texty k mapovým podkladům / Mapy rozšíření vybraných druhů
 • Bolševník velkolepý – příručka o biologii a kontrole tohoto druhu (bolsevnik_manual.pdf (dokument Adobe PDF)pdf), odkaz na projekt
 • Křídlatky – beskydská metoda likvidace (kridlatky.zip (archiv ZIP)zip)

                   - metodika projektu LIFE+ Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (kridlatky_LIFE.pdf (dokument Adobe PDF)pdf) a aktualizace 2008 (kridlatky_LIFE_update.doc (dokument MS Word)doc)

                   - netradiční spojení příjemného s užitečným: recepty z křídlatky (či zde inspirace z Porýní: pdf )
 • Norek americký - metodika na monitoring, regulaci a eradikaci v ČR (ALKA Wildlife)  - pdf

                               - Návrh opatření snižujících vliv invazních šelem na faunu ČR (pdf)
 • Trnovník akát - metodický list Boj s akátem (Daphne), článek z Ochrany přírody o regulaci akátu

 • studie "Aktuální stav invazních druhů v ČR" (2014) - pdf

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt