Invazní druhy >> Projekty, příručky, studie >> příručky, manuály, studie

příručky, manuály, studie

Obecně:

Rostliny:

 • bolševník velkolepý – příručka o biologii a kontrole tohoto druhu (bolsevnik_manual.pdf (dokument Adobe PDF)pdf), informace o projektu zde

 • křídlatky – beskydská metoda likvidace (kridlatky.zip (archiv ZIP)zip)

                   - metodika projektu LIFE+ Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (kridlatky_LIFE.pdf (dokument Adobe PDF)pdf) a aktualizace 2008 (kridlatky_LIFE_update.doc (dokument MS Word)doc)

                   - netradiční spojení příjemného s užitečným: recepty z křídlatky (či zde inspirace z Porýní: pdf )

   

 • trnovník akát - metodický list Boj s akátem (Daphne), článek z Ochrany přírody o regulaci akátu

Živočichové:

 • norek americký - metodika na monitoring, regulaci a eradikaci v ČR (ALKA Wildlife)  - pdf

 • norek americký, psík mývalovitý, mýval severní - Návrh opatření snižujících vliv invazních šelem na faunu ČR (pdf)

 • škeble asijská - metodika eliminace a prevence šíření (pdf)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt