Invazní druhy >> Aktuality >> Aktuality z genetického výzkumu raka mramorovaného

Aktuality z genetického výzkumu raka mramorovaného

Aktuality z genetického výzkumu raka mramorovaného

7.2.2018

Zjistilo se, že tento invazní druh má tři sady chromozomů.

Rak mramorovaný je zařazen na unijní seznam invazních druhů i jeho výskyt už byl zaznamenán v ČR. Druh je především zajímavý (a nebezpečný) kvůli  schopnosti partenogenetického množení (tj. vývoje jedinců z neoplozených vajíček). Aktuální studie v časopisu Nature Ecology & Evolution jej již netituluje jako formu druhu (Procambarus fallax f. virginalis), ale přímo jako nový druh (Procambarus virginalis), který disponuje třemi sadami chromozómů. K duplikaci chromozomové sady mohlo dle studie dojít v jedné z rodičovských pohl. buněk, patrně vlivem náhlé teplotní změny. K tomuto patrně došlo v Německu v 90. letech 20. stol., kde byl tento druh (forma) prvně popsán. Studie dále popisuje i rychlost šíření raka na Madagaskaru, která budiž varováním i pro situaci v Evropě. Celý článek je možné pročíst zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt