Invazní druhy >> Aktuality >> Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR

3.11.2014

ZO ČSOP Veronica v roce 2014 vydala ve spolupráci s AOPK ČR informační materiál o invazních druzích s názvem "Aktuální stav invazních druhů v ČR". Náplň informačního materiálu tvoří odborné články specialistů zabývající se tématem invazních druhů z různých pohledů. Informační materiál je ke stažení zde  a je též součástí čísla 2/2014 časopisu Veronica.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt