Invazní druhy >> Aktuality >> Dění ohledně unijního seznamu invazních druhů

Dění ohledně unijního seznamu invazních druhů

Dění ohledně unijního seznamu invazních druhů

27.4.2015

V souvislosti s novým nařízením EU o invazních druzích je v současné chvíli zpracováván tzv. unijní seznam druhů, pro které má Nařízení platit. Jeho návrh má být předložen do konce letošního roku. Doposud byla Evropskou Komisí zpracována studie k analýze rizik jednotlivých druhů. V kapitole 5.3 této studie jsou uvedeny druhy, pro které jsou dostupné analýzy rizik a ze kterých vyplývá, že splňují požadavky na zařazení na unijní seznam. Je tedy pravděpodobné, že řada z nich bude součástí seznamu. Nyní je otevřena možnost pro jednotlivé členské státy k zasílání připomínek k vyřazení či naopak zařazení nového druhu, a to do poloviny května. Do tohoto data je též možné zaslat žádost o účast v pracovní skupině k invazním druhům.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt