Invazní druhy >> Aktuality >> Jednání o račím moru na půdě MŽP

Jednání o račím moru na půdě MŽP

Jednání o račím moru na půdě MŽP

28.3.2018

Minulou středu 21.3. se na půdě MŽP sešli zástupci vědy a výzkumu (VÚV TGM, PřF UK), rybářů (ČRS), Povodí Vltavy, veterinární správy, státních institucí (MŽP, AOPK ČR, ČIŽP) a místně příslušných úřadů - krajského a městských (Praha 16,  Černošice). Jednalo se o lokalitách na Radotínském potoce, kde žije náš původní, kriticky ohrožený rak kamenáč. Diskutovány byly možnosti zabránění průniku račího moru do těchto lokalit a zvýšení úrovně osvěty mezi místními zainteresovanými subjekty a veřejností. Více se lze dočíst v podrobné zprávě Českého rybářského svazu zde, případně poslechnout záznam v Českém rozhlase Plus (čas cca 16:25).

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt