Invazní druhy >> Aktuality >> Jednání výboru EK k invazním druhům

Jednání výboru EK k invazním druhům

Jednání výboru EK k invazním druhům

10.1.2018

V prosinci proběhlo v Bruselu jednání výboru Evropské Komise k invazním druhům. Mimo jiné zde byly diskutovány analýzy rizik pro 11 invazních druhů, které by měly rozšířit řady na unijním seznamu druhů s významným dopadem na EU. Pro ČR "zajímavé" jsou zde již rozšířený pajasan žláznatý a norek americký, dále pak rybí rody slunečnice a sumeček, u kterých ale vzešel požadavek na specifikaci a analýzu rizik konkrétních druhů. U norka amerického lze předpokládat odmítavý postoj ve schvalovacím procesu od států disponujících kožešinovými farmami s těmito zvířaty. V průběhu roku 2018 budou probíhat další jednání o výše zmíněných druzích, případně i dalších navržených druzích. Unijní seznam tedy bude aktualizován nejdříve v průběhu roku 2019. Podrobnější informace jsou k dispozici v zápisu z jednání zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt