Invazní druhy >> Aktuality >> Legislativa invazních druhů na Slovensku

Legislativa invazních druhů na Slovensku

Legislativa invazních druhů na Slovensku

4.7.2019

V souvislosti s přijetím nařízení č. 1143/2014  o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů proběhla či stále probíhá v členských státech EU provázání tohoto dokumentu s národními právními systémy. Dokončení procesu se dočkali na Slovensku, kde byl vytvořen nový samostatný zákon č. 150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nabyde účinnosti od 1.8.2019. Jeho plné znění je k nahlédnutí zde. Operuje se zde s národním seznamem invazních druhů, organismy na něj zařazené jsou limitovány stejnými omezeními jako ty, které se ocitlly na seznamu unijním. Druhy na národním seznamu je možné si prohlédnout zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt