Invazní druhy >> Aktuality >> Metodika na eliminaci škeble asijské

Metodika na eliminaci škeble asijské

Metodika na eliminaci škeble asijské

20.9.2017

Jedním z mlžů s invazním potenciálem u nás je škleble (škeblice) asijská (Sinanodonta woodiana), která se již roztroušeně vyskytuje na několika lokalitách u nás a dále se poměrně snadno šíří. Metodický dokument, zpracovaný Katedrou zoologie a rybářství ČZU v Praze a certifikovaný MŽP, popisuje současný stav výskytu, potenciál šíření a analýzu rizik tohoto druhu a je tak cenným zdrojem informací o tomto invazním mlži. Je možné jej stáhnout zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt