Invazní druhy >> Aktuality >> Nová metodika k vybraným invazním druhům

Nová metodika k vybraným invazním druhům

Nová metodika k vybraným invazním druhům

16.1.2019

Můžete se v ní seznámit se 49 druhy rostlin a živočichů, které jsou zařazeny na takzvaný unijní seznam.

Ten je součástí nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů  Metodika obsahuje informace ohledně tohoto nařízení a následně popis všech 49 druhů unijního seznamu, včetně jejich aktuálního rozšíření v EU, jejich rizik a možností likvidace. Dokument je dostupný zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt