Invazní druhy >> Aktuality >> Nové aplikace k mapování invazních druhů

Nové aplikace k mapování invazních druhů

Nové aplikace k mapování invazních druhů

22.10.2015

U našich západních sousedů, zejména v Anglii a Nizozemí, vzniklo již několik aplikací pro mobilní telefony, které umožňují jejich uživatelům podílet se na mapování konkrétních invazních druhů. Většinou jde o aplikace zaměřené jen na několik druhů s jejich detailním popisem a možnosti jejich záměny s běžnějšími druhy, omezení bývá též pro oblast, kde se mapuje, např. chráněná území. Jedny z nejnovějších aplikací jsou Korina vyvinutá pro mapování invazních druhů v chráněných územích Saska-Anhaltska a aplikace That's invasive! z projektu RINSE, který je zaměřen na přímořské oblasti jižní Anglie, severní Francie a západního Beneluxu. Obě aplikace jsou kompatibilní se systémy iOS i Android, druhá zmiňovaná je dokonce trojjazyčná. Ač jsou v provozu rok (resp. 2), počet záznamů ze strany veřejnosti se pohybuje pouze v řádu stovek (150 u "roční" Koriny a cca 300 u druhé aplikace). Jsou zde tedy ještě rezervy v motivaci veřejnosti k mapování.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt