Invazní druhy >> Aktuality >> Novinky o legislativě invazních druhů

Novinky o legislativě invazních druhů

Novinky o legislativě invazních druhů

2.5.2019

Zhruba před měsícem vstoupil do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde jsou nově řešeny invazní druhy ve vztahu na nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Do zákona se krom dosud platné obecné prevence proti rozšiřování geograficky nepůvodních druhů (vázané na povolené orgánu ochrany přírody, v chráněných územích zakázáno) dostává i speciální část týkající se vybraných druhů inv. organismů. Zejména těch, které se ocitly na unijním seznamu inv. druhů. Novela popisuje zacházení s nimi a případné sankce za porušení tohoto zacházení. Na poslední chvíli byla z návrhu novely vyňata možnost zřízení  tzv. národního seznamu invazních druhů, což by umožňovalo dát do speciálního režimu i další druhy, které se na unijní seznam nedostaly, ale u nás jsou nežádoucí a páchají značné škody. Proti tomuto vyjmutí se ohradily zástupci odborných institucí a akademické obce - více zde. O dalším vývoji novely budeme průběžně informovat.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt