Invazní druhy >> Aktuality >> Od ledna začíná omezení užívání glyfosátu

Od ledna začíná omezení užívání glyfosátu

Od ledna začíná omezení užívání glyfosátu

17.9.2018

Glyfosát, účinná složka některých herbicidů (např. Roundup) byl poslední dobou označován jako potenciální karcinogen, několik následných studií toto nepotvrdilo. Loni se na půdě EU jednalo o jejím případném zákazu, nakonec byla ale tato látka na dalších 5 let povolena s tím, že omezení si určí jednotlivé státy samy. U nás jedno z nich přijde od nového roku, kdy bude zakázáno používat glyfosát k urychlení dozrávání (desikaci) některých plodin a používat tuto látku plošně. Více na stránkách MZe v tiskové zprávě.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt