Invazní druhy >> Aktuality >> Velká Británie se zbavila karanténního tesaříka

Velká Británie se zbavila karanténního tesaříka

Velká Británie se zbavila karanténního tesaříka

12.6.2019

Tesařík Anoplophora glabripennis je karanténní škůdce dřevin původem z Číny, odkud se do Evropy dostává nejčastěji v dřevěných paletách se stavebním materiálem či přímo s importovanými dřevinami. I z toho důvodu platí pro tento druh přísná karanténní opatření, i ČR je díky opatření ÚKZÚZ v pohotovosti. Zatím byl druh zjištěn v sedmi zemích EU. Ve Velké Británii (konkrétně v Kentu) se druh objevil v roce 2012, rychlým zásahem bylo vykáceno a spáleno cca 2000 stromů, následně byla lokalita monitorována a ke květnu letošního roku byl tento druh prohlášen v této zemi za eradikovaného. Více zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt