Invazní druhy >> Aktuality >> Zveřejněná aktualizace unijního seznamu

Zveřejněná aktualizace unijního seznamu

Zveřejněná aktualizace unijního seznamu

23.7.2017

Dne 19.6. proběhlo v Bruselu jednání o zařazení dalších 12 druhů do stávajícího unijního seznamu invazních druhů. Nadpoloviční většinou (12:8) byla tato aktualizace schválena a 12. července byl tento nový výčet druhů zveřejněn v Úředním věstníku EU, vstup v platnost je 20 dní od jeho zveřejnění. Celý obsah tohoto prováděcího nařízení včetně výčtu nově přijatých druhů je k nahlédnutí zde. Další aktualizace je plánována na 2. čtvrtletí roku 2018, mezi navrhovanými druhy budou i pro ČR poměrně významný norek americký a pajasan žláznatý.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt