Legislativa EU

Jedním z nejvýznamnějších právních aktů v rámci EU, který sjednocuje přístup EU v boji proti invazním druhům je od ledna 2015 účinné Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (.pdf), ve vazbě na implementaci tohoto aktu bude aktualizována národní legislativa. Nařízení se vztahuje na druhy v seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (tzv. "unijní seznam"), který byl publikován 13.7.2016 jako Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141. Celkem je zde 37 druhů, bližší podrobnosti k nim jsou zde.

Dalším významným dokumentem je také Nařízení Rady č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (dostupné zde)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt