seznam a popis druhů na unijním seznamu

rostliny suchozemské (6):

bolševník perský (Heracleum persicum)

bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi)

pomíšenka nepitolistá (Baccharis halimifolia)

puerarie laločnatá (Pueraria montana var. lobata)

rdesno Persicaria perfoliata

sambaba obecná (Parthenium hysterophorus)

rostliny vodní (8):

chebule karolínská (Cabomba caroliniana)

lysichiton americký (Lysichiton americanus)

pupečník pryskyřníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)

spirálovka větší (Lagarosiphon major)

stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum)

tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes) rozšíření v ČR

zakucelka Ludwigia peploides

zakucelka velkokvětá (Ludwigia grandiflora)

bezobratlí (7):

krab čínský (Eriocheir sinensis) rozšíření v ČR

rak červený (Procambarus clarkii)

rak mramorový (Procambarus fallax var. virginalis) rozšíření v ČR

rak pruhovaný (Orconectes limosus) rozšíření v ČR

rak Orconectes virilis

rak signální (Pacifastacus leniusculus) rozšíření v ČR

sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax)

ryby (2):

hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)

střevlička východní (Pseudorasbora parva) rozšíření v ČR

obojživelníci, plazi (2):

skokan volský (Lithobates catesbeianus)

źelva nádherná (Trachemys scripta) rozšíření v ČR

ptáci (3):

ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)

kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)

vrána domácí (Corvus splendens)

savci (9):

burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)

muntžak malý (Muntiacus reevesii)

mýval severní (Procyon lotor) rozšíření v ČR

nosál červený (Nasua nasua)

nutrie říční (Myocastor coypus) rozšíření v ČR

promyka malá (Herpestes javanicus)

veverka liščí (Sciurus niger)

veverka Pallasova (Callosciurus erythraeus)

veverka popelavá (Sciurus carolinensis)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt