seznam a popis druhů na unijním seznamu

rostliny suchozemské (12):

batora chilská (Gunnera tinctoria)

bolševník perský (Heracleum persicum)

bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi)

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) rozšíření v ČR

dochan setý (Pennisetum setaceum)

klejicha hedvábná (Asclepias syriaca) rozšíření v ČR

Microstegium vimineum

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) rozšíření v ČR

pomíšenka nepitolistá (Baccharis halimifolia)

puerarie laločnatá (Pueraria montana var. lobata)

rdesno Persicaria perfoliata

sambaba obecná (Parthenium hysterophorus)

rostliny vodní (11):

chebule karolínská (Cabomba caroliniana)

lysichiton americký (Lysichiton americanus)

plevuňka Alternanthera philoxeroides

pupečník pryskyřníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)

spirálovka větší (Lagarosiphon major)

stolístek různolistý (Myriophyllum heterophyllum)

stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum)

tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes) rozšíření v ČR

vodní mor americký (Elodea nuttallii) rozšíření v ČR

zakucelka Ludwigia peploides

zakucelka velkokvětá (Ludwigia grandiflora)

bezobratlí (7):

krab čínský (Eriocheir sinensis) rozšíření v ČR

rak červený (Procambarus clarkii)

rak mramorovaný (Procambarus fallax var. virginalis) rozšíření v ČR

rak pruhovaný (Orconectes limosus) rozšíření v ČR

rak Orconectes virilis

rak signální (Pacifastacus leniusculus) rozšíření v ČR

sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax)

ryby (2):

hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)

střevlička východní (Pseudorasbora parva) rozšíření v ČR

obojživelníci, plazi (2):

skokan volský (Lithobates catesbeianus)

źelva nádherná (Trachemys scripta) rozšíření v ČR

ptáci (4):

husice nilská (Alopochen aegyptiaca) rozšíření v ČR

ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)

kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)

vrána domácí (Corvus splendens)

savci (11):

burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)

muntžak malý (Muntiacus reevesii)

mýval severní (Procyon lotor) rozšíření v ČR

nosál červený (Nasua nasua)

nutrie říční (Myocastor coypus) rozšíření v ČR

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) rozšíření v ČR

promyka malá (Herpestes javanicus)

psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) rozšíření v ČR (zařazení na seznam od 2.2.2019)

veverka liščí (Sciurus niger)

veverka Pallasova (Callosciurus erythraeus)

veverka popelavá (Sciurus carolinensis)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt