Invazní druhy >> Projekty, příručky, studie >> příručky, manuály, studie

příručky, manuály, studie

Obecně:

 • Berchová Bímová K. et al. 2019. Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy. Certifikovaná metodika, FŽP ČZU Praha  pdf

 • Görner T. 2018. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii, jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace. Metodika AOPK ČR, ke stažení zde.

 • Pergl J, et al. 2016. Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů. DOI: 10.13140/RG.2.2.22891.13604 ÚvodMonitoringMapování / Texty k mapovým podkladům / Mapy rozšíření vybraných druhů

 • studie "Aktuální stav invazních druhů v ČR" (2014)  pdf

Rostliny:

 • Berchová Bímová K., Kadlecová M., Vojík M., Vardaman J. 2019. Hodnocení efektivity likvidace invazních druhů rostlin. Certifikovaná metodika. FŽP ČZU Praha pdf

 • standard SPPK 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin  pdf
 • bolševník velkolepý – příručka o biologii a kontrole tohoto druhu pdf

 • křídlatky – beskydská metoda likvidace (kridlatky.zip (archiv ZIP)zip)

                   - metodika projektu LIFE+ Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (pdf) a aktualizace 2008 (doc)

                   - netradiční spojení příjemného s užitečným: recepty z křídlatky (či zde inspirace z Porýní: pdf )

   

 • trnovník akát - metodický list Boj s akátem (Daphne), článek z Ochrany přírody o regulaci akátu

Živočichové:

 • norek americký - metodika na monitoring, regulaci a eradikaci v ČR (ALKA Wildlife)   pdf

 • norek americký, psík mývalovitý, mýval severní - Návrh opatření snižujících vliv invazních šelem na faunu ČR pdf

 • škeble asijská - metodika eliminace a prevence šíření pdf

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt