Invazní druhy >> Aktuality >> 2. aktualizace unijního seznamu invazních druhů

2. aktualizace unijního seznamu invazních druhů

2. aktualizace unijního seznamu invazních druhů

27.6.2019

V Bruselu bylo na červnovém hlasování k 2. aktualizaci unijního seznamu invazních druhů nově zařazeno 17 druhů. Pro ČR nejdůležitější novinkou je pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), obtížný invazní druh i v našich končinách. Z hlediska rybářství je významnějším počinem zařazení slunečnice pestré (Lepomis gibbosus). Další navržené druhy se v ČR vyskytují ojediněle nebo vůbec (většina). Jejich zařazení na unijní seznam bylo především z principu předběžné opatrnosti nebo se předpokládá jejich šíření v teplejších částech EU.  Z živočichů jde o ptáka majnu obecnou (Acridotheres tristis), mořskou rybu  plotose proužkatého (Plotosus lineatus) a ploštěnku Arthurdendyus triangulatus. Na unijní seznam byly nově zařazeny i některé druhy vodních rostlin, které jsou v ČR využívány v akvaristice a zahradních jezírkách – hvězdnicovitá rostlina Gymnocoronis spilanthoides a kapradina nepukalka obtížná (Salvinia molesta). Ze suchozemských rostlin byly odsouhlaseny dřeviny akácie modrolistá (Acacia saligna), kožokvět lojonosný (Triadica sebifera) a naditec jehnědokvětý (Prosopis juliflora), dále traviny Andropogon virginicus, Cortaderia jubata a Ehrharta calycina. Z dalších bylin pak chmel japonský (Humulus scandens), lespedézie hedvábitá (Lespedeza cuneate), srdcovnice Cardiospermum grandiflorum a kapradina Lygodium japonicum. Druhá aktualizace unijního seznamu invazních druhů by měla vejít v platnost v srpnu 2019, čímž celkový počet druhů na tomto seznamu dosáhne počtu 66. 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt