Invazní druhy >> Aktuality >> Aplikace na mapování raků

Aplikace na mapování raků

Aplikace na mapování raků

28.5.2020

Postupně přibývá možností, jak se pomocí moderních technologií může kdokoliv zapojit do mapování určitých druhů a napomoci tak v jejich ochraně. Nejnovějším počinem této tzv. citizen science u nás je aplikace Raci v ČR vyvinutá na půdě VÚV TGM v Praze. V našich vodách najdeme naše domácí raky (r. říční, r. kamenáč a r. bahenní) a bohužel i vysazené severoamerické druhy - raka signálního a r. pruhovaného (ojediněle i r. mramorovaného), kteří jsou přenašeči račího moru, fatálního pro domácí druhy. Poznat původní druh od nepůvodního je pro laika složité. Aplikace tak krok po kroku pomáhá nálezci určit, o jaký druh raka se jedná podle jeho specifických znaků, a navíc poradí, jak se zachovat (zejména nepřenášet nepůvodní druhy jinam). Aplikace je k dispozici na Google Play.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt