Invazní druhy >> Aktuality >> Botanické zahrady v boji proti invazním druhům

Botanické zahrady v boji proti invazním druhům

Botanické zahrady v boji proti invazním druhům

8.3.2017

Řada druhů ve své domovině žije poměrně nenápadně, nicméně po introdukci do nového území se z nich mohou vyvinout dosti nepříjemní škůdci. To díky tomu, že zdejší organismy se proti nim neumí bránit, také zde chybí jejich přirození nepřátelé. Proto jsou nesmírně cenné informace o chování druhů mimo své původní rozšíření. Mnoho takových dat lze nalézt v botanických zahradách, arboretech, botanických ústavech či fytosanitárních organizacích. A právě tyto instituce sdílí své poznatky v rámci globální sítě ISPN (The International Plant Sentinel Network), z tuzemských pracovišť zde najdeme Botanickou zahradu PřF UK Na Slupi v Praze a botanickou zahradu PřF MU v Brně. Odkaz na stránky ISPN lze nově najít i na těchto stránkách (viz Odkazy).

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt