Invazní druhy >> Aktuality >> Česko "obohaceno" o další kousek z unijního seznamu invazních druhů

Česko "obohaceno" o další kousek z unijního seznamu invazních druhů

Česko "obohaceno" o další kousek z unijního seznamu invazních druhů

15.10.2020

Byl u nás objeven další druh bolševníku. Bolševník Sosnovského.

Na unijním seznamu invazních druhů je v současné době zařazeno 66 druhů. V ČR se jich ve volné přírodě vyskytuje 17. Tedy, nyní již 18. Novým přírůstkem je bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi), blízký příbuzný známějšího a mnohem rozšířenějšího bolševníku velkolepého. Od něj se navíc jen velmi obtížně rozeznává a tudíž i jeho aktuální nález (podzim loňského roku, publikováno nyní) mohl nastat nějakou dobu po jeho skutečném vstupu na naše území. Oním místem nálezu na našem území je náplav v řečišti řeky Olše u obce Návsí (Frýdeckomístecko). Jedná se o porost cca 100 m2. Lze předpokládat, že ho může být v okolí více. Jednak proto, že se zde vyskytuje i velmi podobný b. velkolepý a jednak proto, že v nedalekém Polsku se tento druh vyskytuje mnohem více. Nález byl publikován v Additamentech nejnovějšch Zpráv České botanické společnosti (55/1), kde se lze dozvědět více.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt