Invazní druhy >> Aktuality >> dotazník o databázích invazních druhů

dotazník o databázích invazních druhů

dotazník o databázích invazních druhů

14.7.2014

Mnoho užitečných informací o invazních druzích lze čerpat v online databázových systémech zaměřených na tyto organismy. Organizace spravující tyto databáze se snaží uvedená data prezentovat v uživatelsky nejpřístupnější formě - je nutné znát aktuální potřeby uživatelů. Pro tyto účely byl sestaven krátký dotazník sledující využívanost současných databází, spokojenost s nimi a případné připomínky. Využíváte-li některou z databází, své připomínky můžete vyjádřit zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt