Invazní druhy >> Aktuality >> Glyfosát na seznamu možných karcinogenů

Glyfosát na seznamu možných karcinogenů

Glyfosát na seznamu možných karcinogenů

13.4.2015

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) přidala v březnu na seznam možných karcinogenů (Group 2A - probably carcinogenic for humans) mimo jiné také glyfosát, což je účinná složka dnes asi nejpoužívanějšího herbicidu u nás (hojně aplikovaného na invazní rostliny) - Roundupu. Ve zprávě je uvedeno, že karcinogenita byla prokázána u laboratorních zvířat, dávky glyfosátu poškozují DNA i v buňkách člověka. Zpráva rovněž zmiňuje výsledky studie na obyvatelích žijících v blízkosti postřiku glyfosátem, u kterých bylo vyšší riziko chromozomálního poškození. Obhajoba koncernu, který glyfosát vyrábí, považuje uvedené studie za nedostatečně průkazné. Může jít o přehnanou zprávu nebo o závažnou kauzu typu DDT- názor nechť si každý udělá sám.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt