Invazní druhy >> Aktuality >> Informace o projektu na regulaci vodních invazních živočichů

Informace o projektu na regulaci vodních invazních živočichů

Informace o projektu na regulaci vodních invazních živočichů

3.1.2018

Ve složce projekty je nově k nalezení odkaz na projekt  Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů, který se zabývá výběrem a testováním nejvhodnějšího postupu regulace a eradikace vybraných invazních vodních živočichů (raků a ryb). V mapové části je možné nahlédnout na lokalizaci výskytu jednotlivých nepůvodních račích druhů u nás a také na potvrzená místa nálezu račího moru. Projekt probíhá do konce roku 2020 a jeho výstupem by měly být metodiky regulace vybraných invazních druhů vodních živočichů.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt