Invazní druhy >> Aktuality >> Nové informační karty o invazních druzích

Nové informační karty o invazních druzích

Nové informační karty o invazních druzích

27.9.2017

Nyní poskytují podrobné údaje o všech druzích unijního seznamu.

Během léta bylo schváleno rozšíření unijního seznamu invazních druhů o další 3 druhy živočichů a 9 druhů vodních i suchozemských rostlin, nyní tedy tento dokument obsahuje 49 druhů invazních organismů. Z nově přiřazených druhů se u nás běžně vyskytuje ondatra pižmová, psík mývalovitý, bolševník velkolepý a netýkavka žláznatá, lokálně pak husice nilská, klejicha hedvábná a vodní mor americký. K těmto i k dalším druhům, které se v ČR zatím nevyskytují, byly vytvořeny informační karty, které je možno stáhnout zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt