Invazní druhy >> Aktuality >> Informační karty o invazních druzích

Informační karty o invazních druzích

Informační karty o invazních druzích

29.9.2016

Najdete v nich údaje o 37 druzích rostlin a živočichů, které mají dopad na přírodu v celé Evropské unii.

Informační karty poskytují údaje  o původu a stupni rozšíření těchto druhů, popisují jejich nároky či způsob života, upozorňují na rizika, uvádí možnosti likvidace a především se zaměřují na jejich identifikaci a možnosti záměny s jinými druhy. Karty jsou volně stažitelné ve formátu pdf a budou dle potřeb dále aktualizovány a doplňovány. Odkaz zde.

Jedná se o druhy, které jsou zařazeny na takzvaném unijním seznamu. Podrobnější informace najdete na těchto stránkách

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt