Invazní druhy >> Aktuality >> "Invazní" novela prošla Poslaneckou sněmovnou

"Invazní" novela prošla Poslaneckou sněmovnou

"Invazní" novela prošla Poslaneckou sněmovnou

2.6.2021

Dnes, 2.6. prošel 3.čtením v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který mimo jiné implementuje evropskou legislativu (nařízení Evropského parlamentu EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře) do té naší. Nebyly přijaty pozměňovací návrhy oslabující ochranu ohrožených zvláště chráněných druhů, národní seznam invazních druhů, povinnost uložení náhradní výsadby, zrušení předkupního práva státu na pozemky v národních parcích a rezervacích, možnost plošného kácení dřevin v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací ve městech bez povolení a bez náhradní výsadby. naopak prošel návrh na posílení kompetencí stráže přírody. Po zpracování výsledné verze poputuje nyní dokument ke schválení do Senátu.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt