Invazní druhy >> Aktuality >> "Invazní" novela prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně

"Invazní" novela prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně

"Invazní" novela prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně

26.1.2021

Dnes prošlo v Poslanecké sněmovně prvním čtením znění novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Tato novela by měla implementovat platné evropské předpisy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře). Garantem dalšího projednání návrhu novely bude výbor pro životního prostředí, schválen byl k projednávání i výbor zemědělský. Zároveň byla zkrácena lhůta pro druhé čtení na 30 dní. Celý vývoj lze sledovat zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt