Invazní druhy >> Aktuality >> "invazní" novela schválena vládou

"invazní" novela schválena vládou

"invazní" novela schválena vládou

8.1.2020

V pondělí bylo vládou schváleno znění novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zde se specifikuje, jak by se mělo nakládat s invazními a nepůvodními druhy, zejména v souvislosti s platnými evropskými předpisy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře). Podobnější informace na webu MŽP.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt