Invazní druhy >> Aktuality >> "invazní novela" schválena

"invazní novela" schválena

"invazní novela" schválena

20.9.2021

Minulé úterý, 14.9., na 118. schůzi Poslanecké sněmovny bylo schváleno znění novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. To v sobě obsahuje implementaci nařízení č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Bližší podrobnosti ještě nebyly zveřejněny. 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt