Invazní druhy >> Aktuality >> Invazní rak mramorový nalezen v ČR

Invazní rak mramorový nalezen v ČR

Invazní rak mramorový nalezen v ČR

25.1.2017

Prvně byl zaznamenán v rybníčku na pražském Proseku (podzim 2015), další nález je z vodní plochy na Radovesické výsypce u Bíliny (léto 2016).

V prosincovém čaopisu Biologia (odkaz na celý článek zde) byl publikován článek popisující první nálezy "mramorového" raka (Procambarus fallax f. virginalis) u nás. Prvně byl zaznamenán v parkovém rybníčku v pražském Proseku (podzim 2015) další nález pochází z vodní plochy na Radovesické výsypce nedaleko Bíliny (léto 2016). Na obou lokalitách byli jedinci zřejmě schopni i přezimovat a přivést na svět potomstvo. Nebezpečí tohoto invazně šířícího se druhu je zejména ve schopnosti partenogenetického rozmnožování, tj. vývinu jedinců z neoplozených vajíček - k založení životaschopné populace tak postačí jediná samička, která se dostane do volné přírody. Navíc tento druh je obdobně jako další introdukované severoamerické druhy raků přenašečem račího moru, fatálního pro naše domácí druhy (r. říční, r. kamenáč). Zejména s ohledem na ně je žádoucí, aby se tento druh nerozšířil do našich vod. K tomu by mělo nejvíce napomoci nevypouštění jedinců do volné přírody ze strany zájmových chovatelů, hlášení nových nálezů ve volné přírodě (lze využít systém včasného varování) a rychlou reakci ve formě odstranění druhu z lokality. Druh je součástí tzv. unijního seznamu invazních druhů (více zde), obchod, chov a vypouštění by mělo být zakázáno, ihned, jak bude novelizována naše legislativa v oblasti invazních druhů, která též přesně specifikuje způsoby a kompetence v oblasti eradikace dotyčných druhů.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt