Invazní druhy >> Aktuality >> Invazní rostliny z vesmíru?

Invazní rostliny z vesmíru?

Invazní rostliny z vesmíru?

20.7.2015

Mapovat invazní druhy rostlin pochůzkami v terénu je účinné, ale svým způsobem časově i finančně náročné, zvláště při pravidelném opakování. Jednou z alternativ mapovacího postupu je proto letecké a družicové mapování terénu. Je možné z něj zjistit rozšíření vybraných invazních druhů? Tuto otázku řeší právě probíhající projekt Detekce a monitoring vybraných druhů invazních rostlin metodami DPZ s použitím bezpilotního leteckého systému pro získávání multispektrálních snímků s velkým prostorovým rozlišením - více zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt