Invazní druhy >> Aktuality >> Jednání o rozšíření unijního seznamu

Jednání o rozšíření unijního seznamu

Jednání o rozšíření unijního seznamu

7.6.2017

V pondělí 19. 6. proběhne v Bruselu jednání Evropské Komise k invazním druhům. Hlavním bodem programu má být hlasování o rozšíření stávajícího unijního seznamu invazních druhů o dalších 12. Z druhů významných z pohledu ČR jde i o bolševník velkolepý, netýkavku žláznatou, klejichu hedvábnou, psíka mývalovitého a ondatru pižmovou. Podrobnější informace k jednotlivým druhům jsou k nahlédnutí zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt