Invazní druhy >> Aktuality >> Kuny limitují početnost veverky popelavé ve Velké Británii

Kuny limitují početnost veverky popelavé ve Velké Británii

Kuny limitují početnost veverky popelavé ve Velké Británii

2.1.2020

Podle studie Queen's University Belfast se v oblastech s výskytem kuny lesní začínají obnovovat populace domácích veverek obecných. Početnost kun se v posledních letech v lesnatých oblastech Irska a Severního Irska postupně zvyšuje. Z toho začínají profitovat veverky obecné, které jsou na britských ostrovech vytlačovány konkurenčně schopnější vevrkou popelavou, dovezenou ze Severní Ameriky. Kuna je predátor obou výše zmíněných druhů. Veverka obecná je však s kunou schopna koexistovat po tisíce let, proto tato šelma mnohem více snižuje početnost nepůvodní veverky popelavé. Jedná se však pouze o zalesněná přírodní území, kterých v této oblasti není mnoho. V urbánních oblastech, i díky nízké početnosti kun, dále  dominuje veverka popelavá. Více zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt