Invazní druhy >> Aktuality >> Vyšla aktualizovaná metodika k invazním druhům

Vyšla aktualizovaná metodika k invazním druhům

Vyšla aktualizovaná metodika k invazním druhům

6.12.2021

Pročíst si ji můžete i online.

Dne 1. 1. 2022 vejde v účinnost novela zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která obsahuje mimo jiné nové pasáže týkající se invazních druhů. Jako pomoc s orientací v nové "invazní" problematice přichází 2. vydání metodiky AOPK ČR k invazním druhům. V úvodní obecné části najdete legislativní přehled a v následné části pak popis 66 druhů tzv. unijního seznamu. Publikaci je možné stáhnout zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt