Invazní druhy >> Aktuality >> Metodiky k mapování a monitoringu invazních druhů

Metodiky k mapování a monitoringu invazních druhů

Metodiky k mapování a monitoringu invazních druhů

15.2.2017

Na stránkách AOPK ČR o invazních druzích (zde) byly zveřejněny metodiky mapování a monitoringu invazních druhů. Ty vznikly v rámci projektu TA ČR a obsahují návrhy variantních řešení pro monitoring a mapování invazních druhů. Druhy jsou zde rozděleny do několika modelových skupin charakteristických pro terestrické rostliny, terestrické obratlovce, terestrické bezobratlé a sladkovodní organismy. Návrhy variant monitoringu jsou založeny na metodách primárně vycházejících z aktivit organizací pro ochranu přírody. Variantní návrhy zohledňují ekonomické aspekty získávání dat a obsahují návrh organizace sledování (harmonogram a četnost činností) včetně návaznosti na současné existující aktivity.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt