Invazní druhy >> Aktuality >> Návrh Nařízení EU k invazním druhům

Návrh Nařízení EU k invazním druhům

Návrh Nařízení EU k invazním druhům

23.4.2014

Ve středu 16.4. byl v Evropském parlamentu projednáván a bez výrazných změn schválen návrh Nařízení k invazním druhům. Základem Nařízení je zmocnění Evropské komise k vytvoření seznamu nejzávažnějších invazních druhů v EU, pro které budou uplatňovány postupy jejich omezování a likvidování (zákaz či omezení držení, obchodu či převozu, povinnost států tyto druhy monitorovat a kontrolovat jejich výskyt). Oproti původnímu návrhu není omezen počet zájmových druhů na 50 nejvýznamnějších. Nařízení se příliš nezabývá druhy, které jsou domácí v jedné části EU, zatímco v jiné mohou být invazní. Finální text nařízení (a seznam druhů) zatím vydán není, k dispozici jsou pouze pozměňovací návrhy. Nyní by mělo následovat projednávání v Radě ministrů, termín ještě není stanoven (cca květen). Text celého nařízení (ve formě pozměňovacího návrhu) zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt