Invazní druhy >> Aktuality >> Návrh seznamů nepůvodních druhů v ČR, které vyžadují zvláštní přístup

Návrh seznamů nepůvodních druhů v ČR, které vyžadují zvláštní přístup

Návrh seznamů nepůvodních druhů v ČR, které vyžadují zvláštní přístup

5.2.2014

Uvedený „černý“ a „šedý“ seznam nepůvodních druhů je výstupem studie zadané MŽP, kterou zpracovali odborníci z Botanického ústavu AV ČR ve spolupráci s dalšími pracovišti. Druhy jsou zde rozčleněny do čtyř kategorií podle stupně závažnosti jejich dopadu, uvedeny jsou zde i informace o managementových možnostech. Soubor je ke stažení zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt