Invazní druhy >> Aktuality >> Nová invazní octomilka v ČR

Nová invazní octomilka v ČR

Nová invazní octomilka v ČR

9.2.2015

Loni na podzim byl u nás prvně zjištěn výskyt octomilky Drosophila suzukii (pdf). Tento druh pocházející z V a JV Asie se od roku 2008 šíří Evropou, a to značnou rychlostí. Oproti ostatním druhům octomilek napadá zdravé ovoce a působí tak značné škody na úrodě. Více o biologii a ekologii druhu  v letáku na stránkách ÚKZÚZ.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt