Invazní druhy >> Aktuality >> nová publikace o hlaváčích

nová publikace o hlaváčích

nová publikace o hlaváčích

9.3.2016

V posledních letech se evropskými řekami šíří několik druhů hlaváčů. Některé z nich se již objevily i v našich vodách. O problematice šíření těchto druhů a jejich popisem a ekologií se výstižně zabývá stručná publikace Hlaváči v našich vodách, vydaná Ústavem biologie obratlovců AV ČR. Odkaz na citaci zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt