Invazní druhy >> Aktuality >> Nové nařízení ÚKZÚZ - na invazní dřeviny injektáží

Nové nařízení ÚKZÚZ - na invazní dřeviny injektáží

Nové nařízení ÚKZÚZ - na invazní dřeviny injektáží

21.1.2021

Nařízení povoluje na menšinová použití přípravky Roundup Klasik Pro a Touchdown Quattro pro invazní druhy dřevin (trnovník akát, pajasan žláznatý, javor jasanolistý, javor pensylvánský),

Povolena je injektáž či aplikace do záseků. Nařízení dále obsahuje informace k dávkování a samotné aplikaci. Celý text nařízení je dostupný na aktualitách ÚKZÚZ.

Více informací k tomu, jak správně provádět injektáž a záseky, poskytuje článek v Ochraně přírody 5/2020.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt