Invazní druhy >> Aktuality >> Nové publikace k invazním patogenům

Nové publikace k invazním patogenům

Nové publikace k invazním patogenům

2.5.2022

Odbor biologických rizik Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví(VÚKOZ) a SPECLab byli v letech 2018 - 2021 řešiteli projektu  TA ČR TH03030306 Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Ten byl zaměřen na modelování impaktu vybraných invazních patogenů dřevin na naše lesy. Hlavním výsledkem projektu jsou dvě publikace – Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy ČR a metodika Invazní patogeny dřevin v životním prostředí. Obě publikace je možné stáhnout v sekci Projekty, manuály, studie, či na výše uvdeném odkazu na projekt.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt