Invazní druhy >> Aktuality >> Novinky k invazním druhům na Slovensku

Novinky k invazním druhům na Slovensku

Novinky k invazním druhům na Slovensku

2.9.2014

Slovenský zákon č. 543/2002 Z., o ochrane prírody a krajiny byl novelizován s účinností od 1.1.2014 a jeho prováděcí vyhláška č. 24/2003 s účinností od 15.6.2014. Během letošního roku byl zákon opět novelizován a poslední novela nabyla účinnosti od 1.9.2014. Během těchto novelizací došlo k několika podstatným změnám týkajících se invazních druhů. V lednové novele k zákonu se změnila v par. 7 povinnost odstraňovat invazní druhy z původců na vlastníky, nájemce či správce pozemku. V novelizované vyhlášce byl doplněn seznam invazních rostlin o několik dřevin, naopak z tohoto seznamu vypadl topinambur hlíznatý. Nově se též objevil seznam invazních druhů živočichů a způsob jejich odstraňování.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt