Invazní druhy >> Aktuality >> Okurková sezóna

Okurková sezóna

Okurková sezóna

7.7.2015

Čím vhodnějším vyplnit tento čas než zprávou o okurce. Samozřejmě invazní – jde o štětinec laločnatý (Echinocystis lobata), nazývaný též indiánská okurka. Tato jednoletá liána původem ze Severní Ameriky byla u nás prvně zaznamenána již v roce 1911 a dnes se roztroušeně vyskytuje po celém území republiky, hojněji v jihozápadních Čechách a na jižní Moravě. Bohužel je oblíbenou rostlinou v zahrádkách, kde se používá jako rychle rostoucí okrasná liána ke krytí plotů či zdí a také pro své dekorativní plody (jedlé nejsou). Tím se velmi přispívá k jejímu šíření do krajiny, kde negativně ovlivňuje původní vegetaci. Štětinec totiž poměrně snadno a ochotně zplaňuje a šíří se zejména podél vodních toků nebo na rumištích. V projektu DAISIE byl dokonce zařazen mezi 100 nejhorších invazních druhů v Evropě. Mimo to může také působit jako rezervoár tzv. okurkové mozaiky.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt