Invazní druhy >> Aktuality >> račí mor v EVL Stroupínský potok

račí mor v EVL Stroupínský potok

račí mor v EVL Stroupínský potok

24.7.2018

Před týdnem byli nalezeni mrtví raci říční a kamenáči na Pařezovém potoce, který se vlévá do Stroupínského potoka (EVL - důvodem vyhlášení je právě existence raka kamenáče), vzorky byly zaslány k testování na račí mor, který byl včera potvrzen. Následně byli nalezeni i mrtví raci přímo na Stroupínském potoce. Jeden z hlavních důvodů vyhlášení této EVL odsud tímto vymizí...

Více informací o račím moru najdete zde: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/396/063586.pdf?seek=1528360831

Apelujeme na všechny, pokud kdekoliv naleznete uhynulé raky, kontaktujte prosím AOPK ČR (invaznidruhy@nature.cz) či Výzkumný ústav vodohospodářský (jitka.svobodova@vuv.cz). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat prostřednictvím aplikace BioLog  do Nálezové databáze ochrany přírody, případně lokalizaci a fotografie zasílat na invaznidruhy@nature.cz. Čím větší informační základna, tím účinnější boj s touto zákeřnou chorobou. Děkujeme.

Další informace, včetně mapy s potvrzeným výskytem račího moru naleznete na webové stránce: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/raci2017/

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt