Invazní druhy >> Aktuality >> Soužití se sršní asijskou - zkušenosti z Pyrenejského ostrova

Soužití se sršní asijskou - zkušenosti z Pyrenejského ostrova

Soužití se sršní asijskou - zkušenosti z Pyrenejského ostrova

26.1.2022

V lednovém vydání magazínu Moderní včelař vyšel zajímavý článek shrnující postřehy přednášejících z Portugalska a Španělska, kteří vystoupili na olomouckém včelařském semináři. Úskalí likvidace sršní asijských i popis zatím nejefektivnějších metod eradikace v těchto zemích je možné si přečíst v článku zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt