Invazní druhy >> Aktuality >> Standard na likvidaci invazních rostlin k připomínkám

Standard na likvidaci invazních rostlin k připomínkám

Standard na likvidaci invazních rostlin k připomínkám

16.6.2015

Další ze standardů vydávaných AOPK ČR, tentokrát standard Likvidace vybraných invazních druhů rostlin, byl zveřejněn na stránkách standardů a je zde k dispozici k připomínkám až do 20.7.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt