Invazní druhy >> Aktuality >> Studie o invazních šelmách ČR

Studie o invazních šelmách ČR

Studie o invazních šelmách ČR

20.5.2016

V loňském roce pořádala společnost ALKA Wildlife v Mikulově konferenci Invazní šelmy v naší krajině, kde byla rozebírána situace ohledně norka amerického, mývala severního a psíka mývalovitého, jejich současné rozšíření a vliv na okolní biotu. Výsledkem tohoto setkání je studie Návrh opatření snižujících vliv invazních šelem na faunu České republiky (odkaz na pdf).

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt