Invazní druhy >> Aktuality >> Systém včasného varování spuštěn

Systém včasného varování spuštěn

Systém včasného varování spuštěn

11.6.2014

Kromě „tradičních“ invazních druhů se u nás každým rokem objevují další nezvaní hosté. Nejjednodušším bojem proti nim je jejich brzké odhalení a rychlé zakročení proti jejich rozšiřování. Důležité je přitom povědomí o existenci a vzhledu takových druhů a zároveň možnost podat zprávu o jejich nálezu. To je nyní možné nalézt na webu AOPK ČR o invazních druzích - http://invaznidruhy.nature.cz/vcasne-varovani/. Informací o (zatím ojedinělém) výskytu těchto druhů může kdokoliv přispět k omezení budoucího úmorného boje s nimi. Postačí přitom pouhá všímavost v terénu, fotografie a popis místa nálezu – to vše odesláno na adresu invaznidruhy@nature.cz. Prozatím byly do této akce začleněny dva snadno poznatelné a v okolních státech se již vyskytující druhy – vodní rostlina zakucelka velkokvětá a severoamerický „mramorový“ rak. Více informací o sytému a uvedených druzích najdete na výše uvedených stránkách.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt