Invazní druhy >> Aktuality >> Třetí potvrzený nález raka mramorovaného v ČR

Třetí potvrzený nález raka mramorovaného v ČR

Třetí potvrzený nález raka mramorovaného v ČR

10.9.2020

A podruhé v Praze.

Po pražském Proseku a Radovesické výsypce nedaleko Bíliny se potvrdil výskyt raka mramorovaného ve třetí lokalitě u nás, tentokráte v pražských Dolních Chabrech, konkrétně v Prostředním rybníku. Během minulého měsíce zde byli spatřeni a odchyceni 4 dospělí jedinci, kteří se pohybovali mezi rybníkem a potokem v jeho těsné blízkosti. Raci se sem dostali zřejmě kvůli nezodpovědnému chovateli, který je sem vypustil. Jedná se o závažné riziko, jelikož rak je velmi přizpůsobivý, rychle se množí a k založení životaschopné populace stačí jediná samice. Silně ohrožuje původní populace chráněného raka říčního a raka kamenáče přenášením račího moru, vůči kterému je sám odolný. Proto nesmí být v žádném případě vypouštěn do volné přírody. Zde již k vypuštění naneštěstí došlo, výskyt byl ale zaznamenán včas. Aby se zabránilo dalšímu šíření z této lokality, budou podniknuty kroky k omezení výskytu jeho populace. V případě zájmu o bližší informace či nálezu jiných jedinců raka mramorovaného prosím bezodkladně kontaktujte AOPK ČR na invaznidruhy@nature.cz.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt